Bartosz Glanowski

Organization Growth Management Professional

Leader, Founder & Head of Growth Management

bartosz.glanowski@blackenvelope.eu

+48 508 298 195

+48 508 298 195

Moja kariera rozpoczęła się w 2012 roku pracowałem wtedy jako asystent inwestora i junior project manager. Następne projekty to współprace na zasadach freelancingu ze start-up’ami i firmami i organizacjami NGO działającymi na rynku. Od 2016 z sukcesami rozwijałem projekt edukacyjny, skierowany do organizacji studenckich, dający im nowe możliwości rozwoju i podejmowania współprac. Po odniesionym sukcesie w środowisku akademickim, od 2021 roku został on przekształcony w startup i jego rozwój kontynuowany jest w formie startup’u. Aktualnie zarządzam rozwojem dwóch  własnych przedsiębiorstw i współpracuję z firmami pomagając im budować skuteczne strategie rozwoju.

Główne obszary specjalizacji to strategiczne zarządzanie rozwojem organizacji i projektów oraz budowa sprzedaży bezpośredniej wraz z komunikacją z klientami i środowiskiem partnerskim firmy lub organizacji. Ponad to doskonale odnajduję się w budowaniu procesów wewnętrznych w firmie oraz w budowie workflow organizacji, czyli spójnego systemu pracy, który wpływa na poprawę efektywności jej funkcjonowania. Najistotniejszym punktem na który zwracam uwagę jest budowanie wartości dostarczanej klientom poprzez zrozumienie ich prawdziwych motywacji zakupowych i faktycznego problemu występującego na rynku, który za pomocą produktu lub usługi chcemy rozwiązać. 

Umiejętności & Specjalizacja

Planowanie Strategiczne Rozwoju Biznesu

Planowanie Strategii Rozwoju Organizacji

Planowanie i Budowa Procesów Sprzedaży

Budowa Zespołów

Analizy Konkurencji i Otoczenia Biznesowego

Zarządzanie Rozwojem Organizacji i Projektami

Zarządzanie Relacjami z Interesariuszami

Negocjacje Partnerstw Strategicznych

#KEYBusinessAreas

b2b

b2c

małe firmy

startup'y pre-seed/seed

zarządzanie ludźmi

ngo

zarządzanie rozwojem organizacji

fundraising

sprzedaż

budowa strategii rozwoju

Branże

Education & Ed-Tech

NGO & Sprawy Społeczne

Konsulting i Business Development

Doświadczenia i zrealizowane projekty

Projekt jest kontynuacją Fundacji Projektów Studenckich. Jestem odpowiedzialny w nim za opracowanie i realizację strategii rozwoju. Zarządzanie organizacją oraz pozyskiwanie partnerstw i budowanie relacji z biznesem.

Założyciel firmy konsultingowej która redefiniuje sposób dostarczania usług konsultingowych na rynku. Zarządzam rozwojem oraz operacjami biznesowymi. A ponad to dbam o jakość i realizację projektów dla klientów. 

W ramach projektu badawczego realizowanego z Politechniką Krakowską dla wiodącego przedsiębiorstwa z branży kolejowej z Azji. Byłem odpowiedzialny za przygotowanie części raportu dotyczącej analizy konkurencji oraz barier wejścia na rynek.

W ramach kampanii zarządzałem realizacją projektów kampanijnych z zakresu wizerunku oraz marketingu politycznego. Dbałem o koordynację prac specjalistów, planowanie strategii realizacji działań oraz zarządzanie organizacją pracy zespołu. 

Byłem pomysłodawcą projektu oraz planowałem strategię rozwoju i dbałem o jej realizację. Projekt wspierał organizacje studenckie we współpracy z biznesem. W pierwszych roku akademickim przyniósł ponad 80tys. PLN dodatkowych środków dla kół i organizacji ze współprac rynkowych. 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

5 lat Doświadczenia w Projektowaniu Rozwiązań Biznesowych

Twórca Innowacyjnej Organizacji Łączącej Biznes ze Środowiskami Akademickimi

Aktywność biznesowa

0
Lat działalności w biznesie
0
Zrealizowanych projektów
0
Case study

Rekomendacje

Publikacje

Tytuł publikacji

Krótki opis publikacji którą stworzył konsultant

Tytuł Publikacji

Krótki opis publikacji którą stworzył konsultant

Tytuł Publikacji

Krótki opis publikacji którą stworzył konsultant

Tytuł Publikacji

Krótki opis publikacji którą stworzył konsultant

Blackenvelope

Sieć Biznesowa

Usługi

Raporty Efektywności

Publikacje Biznesowe

Narzędzia i Zasoby

Ludzie

Dla profesjonalistów

Biura Blackenvelope

Kariera w Blackenvelope

Współpraca z Blackenvelope

Nowe doświadczenie w rozwoju biznesu

Zarządzanie konfliktem interesów

Warunki korzystania z platformy Blackenvelope

wszelkie prawa zastrzeżone blackenvelope 2023©

Blackenvelope Consulting Brand

Pracujemy zdalnie, działamy globalnie.

contact@blackenvelope.eu