Skuteczny Proces Business Developmentowy

Wstęp

Budowa firmy to złożony i długotrwały proces w który, w zależności od wielkości przedsięwzięcia, zaangażowanych jest czasami wiele osób. Niemniej niezależnie od tego czy chcesz zbudować małą dobrze działającą organizację czy myślisz o rozwoju dużej firmy zatrudniającej setki osób, jednym z największych wyzwań będzie stworzenie planu i bieżąca kontrola działań operacyjnych, w taki sposób aby plan możliwie jak najlepiej dopasowany został . Z pomocą przychodzą process business development’owy. Dzięki niemu zyskasz poczucie kontroli nad działaniami rozwojowymi, czy plan odpowiada rzeczywistości i jest możliwy do zrealizowania. Określisz faktyczne i realistyczne scenariusze rozwoju.

visit our social media

Porównanie biz dev'u strategicznego i handlu

Proces business development’owy to coś więcej niż sama sprzedaż. To strategiczne wsparcie firmy, przekładające się bezpośrednio na jej wyniki sprzedażowe oraz realizację celów strategicznych. Skupia się na wspieraniu 4 kluczowych obszarów dla firmy:

 • Market Researchu i Analizy Biznesowej – a więc podstawy wszystkich działań zorientowanej na zbieranie danych biznesowych i ich analiza w kontekście rozwoju biznesu;
 • Rozwoju produktów lub usług firmy – skupionych na  dopasowaniu ich do rzeczywistych oczekiwań rynku, oraz wykreowaniu wartości która odpowie na ofertę konkurencji;
 • Tworzeniu strategii i procesów marketingu i sprzedaży – dzięki którym możliwe będzie zidentyfikowanie szans rozwojowych i skuteczne ich ;
 • Budowie i realizacja strategii rozwoju rynkowego firmy.

W konsekwencji ma to doprowadzić do sytuacji w której firma może skutecznie realizować operacje i egzekwować strategię rozwoju na rynku, dopasowaną do etapu jej rozwoju, wyznaczonych celów i faktycznej sytuacji rynkowej oraz zasobów, technologii i know-how, którymi jako organizacja dysponuje.

Process Business Developmentowy - czym jest?

Potocznie, większość ludzi utożsamia rozwój firmy z przychodami i ilością pieniędzy która ta zarabia dla właściciela lub właścicieli. Jest to oczywiście efekt końcowy który . Niemniej rozwój firmy 

Business Development - bezpośredni i pośredni wpływ na twoją firmę

Pracując nad usystematyzowanym długofalowym rozwojem swojej firmy dostrzeżesz szereg efektów które w namacalny sposób pozwolą Ci dostrzec realność zmian jakie zaimplementowanie procesu biz. dev będzie miało na twoją firmę. 

Bezpośredni wpływ biz. devu. to: 

 • zwiększenie świadomości na temat sytuacji rynkowej, konkurencji oraz rzeczywistych trendów
  tekst
   
 •  identyfikacja możliwości rozwoju odpowiadających celom i etapowi rozwoju firmy
  tekst

 •  lepsze dopasowanie produktów lub usług firmy do faktycznych potrzeb klientów oraz możliwość określenia kierunków ich dalszego rozwoju 
  tekst

 • możliwość świadomego kształtowania strategii rynkowych w tym działań wobec konkurencjioraz strategii rozwoju firmy
  tekst

Pośrednie efekty to 

 • budowa długofalowych relacji i portfela kontaktów biznesowych mogących stanowić zasób w przyszłości
 • lepsze dopasowanie pracowników pod kątem ich kompetencji do struktury i potrzeb rozwojowych firmy 
 •  

Duże i małe firmy

tekst

W jaki sposób pomaga to zarządzać firmą CEO i zespołowi

tekst

autor publikacji:

Know-how

Bartosz Glanowski

Business Growth Specialist

Powiązane artykuły

Czytaj więcej na temat business development'u

Related articles

Related articles

Jak zbudować skuteczny process business developmentowy

Blackenvelope

contact@blackenvelope.eu

Zarządzanie konfliktem interesów

Warunki korzystania z panelu analitycznego