Strategia Rozwoju Organizacji

Wszystko pod kontrolą.

Zapewne nieraz podczas tworzenia strategii rozwoju i planowania kolejnych działań dla Twojej organizacji lub inicjatywy ogrom informacji i danych oraz rzeczy niezbędnych do przygotowania spójnego planu działań sprawił, że czułeś ogromne wyzwanie stojące przed Tobą i Twoim zespołem. W tym artykule chcemy pokazać Ci w jaki sposób podejść do planowania działań, skupiając się na najważniejszych rzeczach aby mieć pewność, że zmierzasz w dobrym kierunku, twój zespół będzie wiedział co robić a organizacja rozwinie się.

Author: Bartosz Glanowski

Tuesday 20 November 2021

odwiedź nasze media społecznościowe

Czy wiesz dokąd zmierza Twoja organizacja?

Ty i Twój zespół zapewne pracujecie nad ideami lub inicjatywami, które zmieniają lokalne społeczności, poprawiają ich możliwości życia, kreują nowe możliwości dla ludzi oraz podnoszą ich standard życia lub rozwiązują ważne problemy społeczne. Zazwyczaj to ogrom pracy, który angażuje czas i zasoby Twojej firmy.

 

Definiując kierunek rozwoju organizacji społecznej warto śledzić nie tylko potrzeby społeczne w zakresie obszaru w którym działamy, ale również wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na realizowane przez nas zadania. Zadbaj o to, aby wszystkie zaplanowane działania były spójne. Każdy projekt powinien mieć jasno zdefiniowany cel a jego wspływ na rozwój organizacji był jasno określony. W raz z zespołem zdefiniuj co następuje po nim, czy i jak wpływa na nasze możliwości rozwoju w konsekwencji jego realizacji. Plan powinien zakładać długi, średni i krótki termin. Pierwsze dwa interwały służą do zaplanowania horyzontu prac i rozwoju naszej organizacji. Ostatni określa jakie zadania powinniśmy zrealizować w ciągu najbliższych tygodni – planujemy go do 3 miesięcy w przód – aby zbliżyć się do kolejnych kamieni milowych rozwoju.

Zdefiniuj jasno cele Twojej organizacji.

Jak już zostało wspomniane rozwój organizacji wymaga jasno zdefiniowanego celu do którego dążymy. Jednym z najważniejszych aspektów o którym należy pamiętać wyznaczając cele dla organizacji jest to aby nie przekraczać 5 najważniejszych celów rozwoju, większa ich liczba spowoduje, że ciężko będzie ustalić faktyczny priorytet dla poszczególnych celów i prawdopodobnie sprawi, że zespół nie będzie w stanie skupić się na ich realizacji. Wraz z zespołem zastanówcie się do jakiego punktu aktualnie zmierzacie i realizacja jakich działań pozwoli wam go osiągnąć. Następnie wybierzcie najważniejsze z nich i na ich realizacji się skupcie. 

Skup się na informacjach które naprawdę mają znacznie

Jedną z najważniejszych rzeczy którą należy uwzględnić podczas przygotowywania planu działania oraz pracy nad wyznaczeniem celów rozwojowych jest analiza informacji i danych. Zewnętrznych oraz wewnętrznych. Dla organizacji trzeciego sektora najistotniejsze informacje zewnętrzne to te związane z oczekiwaniami społecznymi oraz sytuacją w miejscu w którym chcemy działać. Powstaje pytanie, które informacje będą kluczowe oraz jak je pozyskiwać? W zależności od typu prowadzonych działań oraz konkretnych projektów realizowanych przez daną organizację zestaw danych i wiedzy na temat tego co dzieje się na rynku będzie nieco inny, jednak pewien ogólny klucz, według którego wraz z zespołem możesz zaplanować zbieranie danych jest następujący: inne inicjatywy – czyli konkurencja, zmiany w zachowaniu społecznym, lokalna bądź globalna sytuacja gospodarczo społeczna, inicjatywy rządowe i samorządowe.

 

Niemniej ważna jest analiza wewnętrzna. Polega na zderzeniu zasobów, którymi dysponujemy z zaplanowanymi celami dla organizacji. Warto wraz z zespołem zastanowić się jakimi kompetencjami dysponujemy, jakie będą potrzebne do realizacji zadań i projektów które zaplanowaliśmy. Jakimi dysponujemy zasobami, – określmy czego konkretnie brakuje i zastanówmy się jak możemy je pozyskać. Warto też określić priorytet poszczególnych rzeczy aby mieć pewność, że na pewno musimy skupiać się na pozyskaniu właściwych które będą przydatne. 

Kim są twoi odbiorcy?

A więc realizujesz zadania społeczne lub misję która zmienia rzeczywistość społeczeństwa. Ale czy napewno wiesz kto potrzebuje tego co robisz? Wydawać by się mogło, że to prozaicznie proste pytanie na które każdy kto zna swoją organizację i misję którą realizuje, jest w stanie w momencie na nie odpowiedzieć. Kluczowe stwierdzenie – „wydawać by się mogło”. Diabeł tkwi w szczegółach i aby móc rozwijać swoje działania warto poświęcić trochę czasu na skrupulatną analizę grup odbiorców. 

 

Oprócz określanie podstawowych danych takich jak cechy demograficzno-personalne czy potrzeb firm w przypadku obiorców z grupy biznesowej, warto również przeanalizować czynniki związane z dokonywaniem wyborów, wartościami wyznawanymi przez daną grupę czy sposobem życia. Kluczem jest jak najlepsze poznanie swojej grupy docelowej oraz zrozumienie jej faktycznych potrzeb. Postarajmy się wejść w buty naszych odbiorców ich spojrzeć na świat ich oczami.

Kto może pomóc Ci się rozwijać, a kto będzie tylko przeszkadzać, czyli analiza interesariuszy.

Analiza interesariuszy to kolejny ważny krok. Jest w zasadzie kluczowy pod kątem możliwości skutecznej realizacji każdego projektu i wpływa również w bardzo dużym stopniu na możliwości rozwoju całej organizacji. 

 

Analiza interesariuszy ma doprowadzić finalnie do przyjęcia strategii postępowania i działania wobec nich oraz jeśli do takich wniosków dojdziemy, wraz z nimi, np. jako partnerami. Wobec określonych grup docelowych, celów jakie wyznaczyliśmy i informacji które zebraliśmy należy zastanowić się oraz wyodrębnić grupy osób, podmiotów, innych organizacji oraz firm które mogą mieć interes wobec naszych działań. Interes – to znaczy jakiekolwiek powiązanie istotne w kontekście realizowanych przez nas projektów i działań. Kolejny krok to zdefiniowanie jak wyglądają zależności interesów interesariuszy wobec naszych działań. Istotne tu będzie możliwie jak najbadziej obiektywne określenie czy dana grupa bądź też jednostka może być sprzymierzeńcem lub czy może być negatywnie nastawiona do naszego projektu. Ostatni krok to przypisanie wartości wagi dla poszczególnych interesariuszy  — pomoże to zdefiniować ich hierarchię oraz zastanowić się którzy interesariuszy lub ich grupy są dla nas najistotniejsze i na których trzeba się skupić. Więcej o tym jak to zrobić możesz dowiedzieć się z innych artykułów które tworzymy. 

Budowa strategii rozwoju

Ostatnim etapem jest złożenie wszystkiego w spójną całość i zbudowanie strategii rozwoju organizacji uwzględniając wszystkie wcześniej przeprowadzone kroki, zgromadzone informacje i dane. Zbudowanie strategii zajmie trochę czasu i zapewne będzie kosztowało trochę energii ale warto to zrobić, aby zespół dokładnie wiedział dokąd zmierzamy. 

 

Budowa strategii to proces polegający na takim przetworzeniu danych aby na końcu powstał z tego spójny plan realizacji działań i projektów organizacji, który uwzględni szanse i zagrożenia pochodzące z otoczenia, możliwości współprac partnerami oraz zidentyfikuje możliwości rozwoju projektów na rynku. 

 

Aby zbudować strategię postępuj według następujących kroków, przydatne może być też wykorzystanie narzędzi, które oferuje Blackenvelope:

 1. Wracamy do celów one będą naszym drogowskazem.
 2. Analizujemy grupy odbiorców – pozwoli to stworzyć dalsze strategie rozwoju marketingu naszej organizacji i sprzedaży wartości społecznej oraz w przyszłości pozyskać partnerów.
 3. Przez ich pryzmat spoglądamy na nasze projekty i działania i jeszcze raz zastanawiamy się w jaki sposób ich realizacja wpływa na ustalone przez nas cele rozwoju. Określamy horyzont czasowy ich realizacji oraz ich wpływ ich realizacji na rozwój naszej organizacji.
 4. Analizujemy stworzone grupy interesariuszy oraz określamy strategię działania wobec nich w kontekście rozwoju naszej organizacji.
 5. Budujemy plan działania obejmujący realizacje naszych projektów, prowadzone wokół nich działania marketingowe, sprzedażowe oraz partnerskie. 
 6. Uwzględniamy delegację zadań, budżet, scenariusze tego co zrobimy jako organizacja w zależności od przebiegu wydarzeń projektowych.
 7. Tworzymy środowisko do zarządzania, konfigurując narzędzia pozwalające optymalizować pracę naszego zespołu, pozwalające rozpocząć działania.

Ważne aby w pracę nad przygotowaniem strategii rozwoju zaangażowane byłby wszystkie kluczowe osoby w organizacji. Powinny znać poszczególne możliwości i scenariusze działania. Przyczyni się to do wzrostu skuteczności prac, zwiększenia efektywności komunikacji oraz pozwoli stworzyć na tej podstawie skuteczny plan marketingowy dla twojej organizacji. 

Zarządzanie rozwojem i realizacja planu

Mając zbudowany plan działania możemy przejść do jego realizacji. Musimy mieć świadomość, że rozwój organizacji to proces i z tą świadomością powinniśmy podejść do monitorowania i zarządzania działaniami rozwojowymi. 

 

 1. Dbaj o cykliczne raportowanie i krótkie spotkania zespołu podsumowujące poszczególne etapy waszych działań wobec założonego planu rozwoju, tak aby móc szybko reagować w przypadku zmian lub efektów działań, które nie idą zgodnie z założeniami. To jedna z kluczowych kwestii gdyż zbyt długi brak reakcji doprowadzi do sytuacji w której ciężko będzie zarządzać nagromadzonymi problemami, co może skutecznie zaprzepaścić Waszą szansę na sukces.
 2. Reagujcie na zmiany w otoczeniu. Warto regularnie zajmować się obserwacją kluczowych, zdefiniowanych na etapie planowania czynników. Pozwala to nie tracić z oczu nowych okazji oraz kontrolować wpływ otoczenia na realizację naszych projektów. Ostatnie czego chcecie to nie dostrzeżenie zagrożeń lub przegapienie szans występujących na rynku.
 3. Analizuj działania projektowe, które podejmujecie i na bieżąco zarządzaj ich wpływem na rozwój organizacji. Z pewnością pojawi się mnóstwo nowych możliwości w trakcie zarządzania procesem rozwoju. W wyniku analiz znajdziecie nowe możliwości realizacji projektów. Być może pojawią się nowi partnerzy gotowi razem z Wami rozwijać projekty. Warto trzymać rękę na pulsie i nieustannie szukać nowych grup odbiorców i możliwości realizacji dla swoich projektów, poszerzając w ten sposób ich portfolio.
 4. Szukaj nowych możliwości rozwoju lub zaplanuj jak wykorzystasz efekty działania w przyszłości. To ważne aby wraz z rozwojem organizacji nie wpaść w pułapkę braku możliwości dalszego rozwoju – według raportów jest to jedna z najczęściej raportowanych przez zarządzających trzeciosektorowymi organizacjami bolączek, z którą mają problemy. Przez brak planowania strategicznego ich organizacje znajdują się w punkcie w którym nie są w stanie rozwijać się dalej gdyż nie widzą nowych możliwości.

Jaki wpływ na Twoją organizację będzie miało wdrożenie metodologii strategii rozwoju?

Postępowanie według przedstawionych kroków z pewnością sprawi, że Twoja organizacja zyska wiele nowych możliwości działania na wielu polach. Oczywiście jest jeszcze wiele wątków, które są istotne a nie zostały poruszane w niniejszym artykule jak choćby kwestie marketingu oraz budowanie sprzedaży projektów i idei, które realizujecie o tym dowiecie się jednak z innych artykułów. i choć to jedynie wstęp nakreślający rozwiązania dla twojej organizacji pozwoli Wam on zbudować fundamenty jej rozwoju. W jaki sposób twoja organizacja może zyskać postępując według metodologii którą nakreśliliśmy? 

Najważniejsza zmiana nastąpi w podejściu do . Zyskasz pełen obraz sytuacji w której się znajdujesz, będziesz mógł w ten sposób objąć wzrokiem całe spektrum czynników wpływających na rozwój twojej organizacji. Wraz z zespołem zyskacie kontrolę nad kierunkiem rozwoju organizacji definiując jego możliwe warianty oraz mapując otoczenie. To przełoży się bezpośrednio na wzrost efektywności oraz pewności Waszego działania. Jasno nakreślone scenariusze, możliwości oraz działania podejmowane w razie wystąpienia każdego z nich pozwolą Wam znacznie skuteczniej realizować Wasze projekty. 

Wasze projekty dostaną nowe życie. Jasno określicie ich potencjał, grupy odbiorców oraz możliwości generujące dla dalszego rozwoju organizacji. A co najistotniejsze nie zgubicie podczas ich realizacji kierunku w którym zmierzacie jako cała organizacja. Unikniecie też problemów z wykorzystaniem ich potencjału i wyników do dalszego rozwoju. 

Narzędzia które możesz użyć do wdrożenia metodologii

kliknij aby otrzymać je za darmo

Autor Publikacji

Bartosz Glanowski

Założyciel i zarządzający rozwojem @blackenvelope

Blackenvelope

Sieć Biznesowa

Usługi

Raporty Efektywności

Publikacje Biznesowe

Narzędzia i Zasoby

Ludzie

Dla profesjonalistów

Biura Blackenvelope

Kariera w Blackenvelope

Współpraca z Blackenvelope

Nowe doświadczenie w rozwoju biznesu

Zarządzanie konfliktem interesów

Warunki korzystania z platformy Blackenvelope

wszelkie prawa zastrzeżone blackenvelope 2023©

Blackenvelope Consulting Brand

Pracujemy zdalnie, działamy globalnie.

contact@blackenvelope.eu