WARUNKI UŻYTKOWANIA

Niniejsze Warunki Użytkownia(“Warunki Użytkowania”) mają zastosowanie do korzystania z treści zawartych na stronie oraz rejestracji w Sieci Biznesowej Blackenvelope z wykorzystaniem strony www.blackennvelope.eu(“Strona)

PRZECZYTAJ NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Dostęp do strony, materiałów oraz treści na niej zawartej podlega niniejszym Warunkom Użytkowania oraz stosownym przepisom prawa. Przeglądając treści na stronie lub też rejestrując się w Sieci Biznesowej Blackenvelope akceptujesz postanowienia niniejsze warunki. Jeśli kiedykolwiek podczas użytkowania zasobów Blackenvelope w tym Strony staniesz w sprzeczności do postanowień niniejszych Warunków Użytkowania natychmiast zaprzestań ich użytkowania.

PRAWO DO ZMIANY, MODYFIKACJI LUB USUNIĘCIA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Blackenvelope zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia Warunków Użytkowania bez wcześniejszego informowania użytkowników o tym fakcie. Co jakiś czas sprawdzaj niniejsze Warunki Użytkowania aby być na bieżąco. Użytkowania Strony oraz korzystanie z rozwiązań Blackenvelope oznacza, że akceptujesz niniejsze postanowienia.  

PRYWATNOŚĆ

W zakresie przetwarzania danych osobowych oraz innych danych obowiązuje Polityka Prywatności.

PRAWA AUTORSKIE I UŻYTKOWANIE TREŚCI NA STRONIE

DOSTĘPNOŚĆ MATERIAŁÓW I ZASOBÓW BLACKENVELOPE

W ramach komunikacji i kontaktu z naszymi przedstawicielami, Blackenvelope może dostarczać zainteresowanym osobom materiały oraz zasoby. Blackenvelope zastrzega sobie prawo do zaprzestania dostarczania wyżej wymienionych oraz w niektórych przypadkach do odmowy dostarczenia wskazanych materiałów i zasobów bez wskazania przyczyny. 

NIEUPRAWNIONE UŻYTKOWANIE

SIEĆ BIZNESOWA BLACKENVELOPE - CZŁONKOSTWO I REJESTRACJA

SUBSCRIBER QUALIFICATIONS

When registering with or applying to Blackenvelope you must provide accurate, complete, and current registration information and you agree to provide Blackenvelope with any updates to that information promptly after such changes occur.

Individual subscriptions to the Site are available only to persons who are at least 18 years of age. Minors may receive access keys or user id/passwords only as part of an authorized group subscription. Your right to use the Site is personal to you and cannot be transferred to any other person.

You shall be responsible for obtaining communication services, computer equipment and other products or services necessary to access and use the Site. You shall be responsible for all charges associated with accessing and maintaining a connection to the Site including, but not limited to, charges imposed by an Internet service provider, or your local telephone company.

STRONY TRZECIE

DOSTĘP I DOSTĘPNOŚĆ STRONY

Strona Blackenvelope może być niedostępna w wyniku prac porządkowych, naprawczych, z powodu niewystarczającego osprzętu lub oprogramowania twojego komputera lub urządzenia na którym ma zostać wyświetlona, co w rezultacie może prowadzić do jego uszkodzenia. Użytkownik zobowiązany jest do upewnienia się, że jakiekolwiek treści pobierane ze strony wolne są od wirusów, złośliwego oprogramowania które mogłoby spowodować uszkodzenie systemu, oprogramowania lub danych przechowywanych na urządzeniu użytkownika. 

RESTRYKCJE, ZAWIESZENIE LUB ZAKOŃCZENIE DZIAŁANIA

The Terms and Conditions constitute the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof, and supersede all previous written or oral agreements between the parties with respect to such subject matter.

The Terms and Conditions may not be amended except in writing signed by both parties and no waiver by either party shall be deemed a waiver of any preceding or subsequent breach or default, unless such a waiver is in writing and signed by an authorized representative of Blackenvelope.

Strona oraz wszystkie informacje oraz treści na niej zawarte teraz jak i w przyszłości, w tym artykuły, fotografie, ilustracje, znaki towarowe, zasoby, logotypy są własnością Blackenvelope i są chronione stosownymi przepisami prawa przed nieautoryzowanym kopiowaniem i użyciem. Niektóre z wyżej wymienionych zasobów należą do stron trzecich i zostały udzielone Blackenvelope na mocy stosownych umów. Z wyjątkiem zasad opisanych w niniejszych Warunkach Użytkowania, żadne z treści i zasobów zawartych na stronie nie mogą być wykorzystywane bez stosownych zgód, licencji lub pozwoleń wydanych przez Blackenvelope lub też strony trzecie będące właścicielami wskazanych materiałów.  

Użytkownik zobowiązanych jest do wykorzystywania Strony oraz zasobów i materiałów na niej zawartych zgodnie z prawem. Zabrania się wgrywania, dystrybuowania lub publikowania jakichkolwiek materiałów poprzez Stronę, w tym w szczególności treści które: 

  • są oszczercze, obsceniczne, zawierają treści pornograficzne, drastyczne, pedofilskie lub inne mogące naruszać wizerunek i dobre imię marki Blackenvelope;
  • zawierają wirusy;
  • naruszają prawa osób lub podmiotów trzecich w szczególności w zakresie praw autorskich, znaków towarowych, patentów, informacji niejawnych itp.; 
  • zawierają nieprawdziwe informacje; 
  • zawierają treści reklamowe innych podmiotów; 
  • w  jakikolwiek inny sposób naruszają stanowione prawo. W tym zabrania się do używania strony w celach komercyjnych, do dystrybucji treści podmiotów konkurencyjnych. 

Stwierdzenie Sieć Biznesowa Blackenvelope określa relację biznesową pomiędzy Tobą, twoim biznesem i Blackenvelope która daje Ci dostęp do rozwiązań i usług tworzonych przez Blackenvelope. Otrzymanie dostępu do Sieci Biznesowej Blackenvelope następuję poprzez przesłanie formularza rejestracyjnego na naszej Stronie (www.blackenvelope.eu/rejestracja). Bycie częścią naszej Sieci oznacza, że dobrowolnie przekazujesz nam twoje dane osobowe oraz dane twojego biznesu poprzez formularz w zamian otrzymując status “Członka Sieci Biznesowej”. Rejestracja jak i członkostwo w Sieci jest darmowe oraz wolne od jakichkolwiek opłat oraz uprawnia Cię do dostępu do:

  • narzędzi, publikacji i arkuszy roboczych oraz innych zasobów Blackenvelope; 
  • darmowych konsultacji z Przedstawicielami ds. Rozwoju Biznesu i/lub Partnerami Zarządzającymi Wzrostem, w tym wsparciem doradczym w zakresie nakreślania długo-falowego kierunku rozwoju twojej firmy; 
  • rozwiązań i usług Blackenvelope;
  • narzędzi i technologii używanej przez Blackenvelope w celu mierzenia efektywności procesów twojej firmy. 


Pozostałe usługi oraz współpraca z zespołami specjalistów Blackenvelope są przedmiotem osobnych umów oraz mogą na ich podstawie być związane opłatami i kosztami. W każdej chwili możesz wystąpić z Sieci Biznesowej poprzez link dostarczany w każdej komunikacji dostarczanej tobie przez Blackenvelope lub na stronie: www.blackenvelope.eu/zarzadzanie-subskybcjami

W komunikacji z Blackenvelope lub też na naszej Stronie mogą znajdować się linki do stron innych podmiotów. Blackenvelope nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach tychże podmiotów jak również za prowadzone przez nich polityki prywatności lub polityki użytkowania stron. Zawsze zapoznaj się z wymienionymi politykami na stronach podmiotów trzecich. 

Blackenvelope zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub całkowitego wyłączenia dostępu do Strony oraz treści na niej zawartej dla jej użytkowników, bez wcześniejszego podania przyczyny. Fakt ten nie skutkuje możliwością domagania się zwrotu lub refundacji środków poniesionych na świadczone przez nas usługi. Blackenvelope może zawiesić lub całkowicie zaprzestać działania wybranych elementów lub całości Strony i zasobów na niej zawartych.

ENTIRE AGREEMENT

NO AMENDMENT OR WAIVER